Talent & loopbaan Noordoost-Brabant

Overzicht contactpersonen arbeidsmarktregio

Onze arbeidsmarktregio AgriFood Capital Werkt! is een netwerkorganisatie van gemeenten, bedrijven en onderwijsorganisaties. In de regio lopen allerlei projecten voor en met leerlingen, studenten, werkzoekenden, werkenden, werkgevers... In dit overzicht vind je een lijst van deze projecten, inclusief contactpersonen en contactgegevens. Schroom niet en zoek zelf contact!

Regionale subsidieregeling jongeren onderwijs-arbeidsmarkt 2019

Wil je een vernieuwend project starten op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt, waarmee je jongeren voorbereid op een passende vervolgopleiding of werkplek? Of wil je samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties het onderwijs meer praktijkgericht maken? Of wil je... Vanaf heden kunnen onder andere scholen in Noordoost-Brabant een subsidieaanvraag indienen voor projecten die erop gericht zijn om jongeren meer kansen te bieden. Voor 2019 is € 125.000,- beschikbaar, met een maximum van € 10.000,- per project. Kijk voor de procedure en criteria in de subsidieregeling (inclusief aanvraagformulier). 

Pilot met Play to Work

 

We zijn in de regio gestart met de pilot Play to Work: een app waarmee jongeren via games zicht krijgen op hun soft skills, op grond waarvan ze gematcht worden met vacatures van bedrijven in de regio. De app richt zich vooral op mbo-studenten, maar is ook bruikbaar voor volwassen werkzoekenden of leerlingen van het praktijkonderwijs. Belangstelling? Mail me

Meet-Up tussen scholen en bedrijven

Scholen in bedrijven, bedrijven in scholen

Donderdag 7 februari 2019, 15.00 tot 19.30 uur, Verkadefabriek in Den Bosch (o.v.b.)

Deze Meet-Up is dé jaarlijkse regionale ontmoeting van scholen (VO, mbo, hbo) en bedrijfsleven. Bedrijven en scholen gaan samen aan de slag rondom concrete vragen, aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de regio. Dank aan vragen zoals: Hoe geef ik een inspirerende gastles? Hoe speel ik één dag in elke onderwijsweek vrij voor praktijkleren? Hoe zet ik een bedrijfsschool op? We worden daartoe in beweging gezet door de Vrije Denkers: Arthur en Patrick. Tijdens het netwerkbuffet kun je je laten matchen met een school of bedrijf. Aanmelden kan hier

Proeverij 'Regie over loopbaan'

Donderdag 13 december 2018, 14.00 tot 17.30 uur, Ideeënfabriek in Uden

Hoe geef ik als loopbaanbegeleider jongeren meer regie over hun loopbaan? Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers zichzelf verantwoordelijk voelen voor hun loopbaanontwikkeling? Hoe laat ik als werkconsulent mijn klanten/cliënten zelf keuzes maken in hun traject? En waarschijnlijk wil je ook graag dat ze 'goede keuzes' maken: keuzes die bij hen passen en hen perspectief bieden.

De Proeverij is bedoeld voor consulenten, P&O'ers en loopbaanbegeleiders die 'hun' mensen willen stimuleren en steunen om zelf de regie te voeren over hun loopbaan en leven. Tijdens de Proeverij maak je kennis met enkele aanpakken en werkvormen die hierop gericht zijn. Deze aanpakken zijn voortgekomen uit de regionale pilot 'Eigen regie over loopbaan', waaraan 10 consulenten van diverse organisaties meedoen. Aanmelden kan hier

Kennisdelingsbijeenkomst 'Doorstroom VO-mbo'

georganiseerd door het Expertisepunt LOB

Donderdag 31 januari 2019, van 15.00 tot 17.30 uur, Eindhoven

Het LOB-expertisepunt organiseert deze  kennisdelingsbijeenkomst, voor VO- en mbo-scholen in oostelijk Brabant (Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant). Oogmerk is om 'loopbaanoriëntatie en -begeleiding' in het voortgezet onderwijs te laten doorlopen in het middelbaar beroepsonderwijs. VO-scholen kunnen voor meer informatie contact opnemen met Karin Martens en mbo-scholen met Jolanda Cuijpers

Over Talent & loopbaan

Jongeren van nu groeien op in een tijd met veel mogelijkheden, tal van opleidingen en een diversiteit aan beroepen. De kapper van vroeger is tegenwoordig een hairstyler en straks misschien een goodlooker. De lasser van vroeger is nu een metaalbewerker en straks misschien een technisch verbinder. De arbeidsmarkt verandert in rap tempo en we weten niet wat de banen van de toekomst zijn. Hoe kunnen wij onze leerlingen steunen om weloverwogen keuzes te maken in hun loopbaanproces? Hoe kunnen we hen helpen om sturing te geven aan hun eigen (leer)loopbaan?

Deze website bevat aanpakken en projecten, waarin scholen in Noordoost-Brabant samen optrekken met bedrijven. Elk praktijkvoorbeeld is voorzien van contactgegevens, zodat je zelf contact met de projectleider kunt leggen. En ook: heb je zelf een leuk, mooi en uniek project, traject of bijeenkomst, geef het door via de contactbutton.
 

 Contact

Projecten basisonderwijs-bedrijfsleven

EC ’t Sparrenbos in samenwerking met PROVaardig

Door kinderen zelf te laten kiezen wat ze leuk vinden en hen daarover opdrachten te geven, leren ze al doende wat er allemaal komt kijken bij een beroep, vak of hobby. Zelf kiezen is belangrijk, want “Leren doe je het snelst, als je iets leuk vindt!” zegt Frank van de Veerdonk, directeur van  ‘t Sparrenbos . Het project is bedoeld voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van zijn basisschool. De school doet dit in samenwerking met ouders van leerlingen, wijkbewoners, vrienden/kennissen/relaties en professionals, gecoördineerd en begeleid door PROVaardig (dat is ontstaan vanuit het wijkinitiatief Sparrenburg Onderneemt). Om de kinderen een reëel beeld te geven wat er allemaal bij hun onderwerp komt kijken, roepen de begeleiders van PROVaardig de hulp in van professionals, die uitleg komen geven over hun vak en de kinderen meehelpen met de uitvoering van de opdrachten. Op en rondom de school, in de wijk en soms zelfs buiten de wijk, afhankelijk van de thema’s die de kinderen hebben gekozen. 't Sparrenbos voert het project elk jaar opnieuw uit, op vijf vrijdagochtenden. 

Meer informatie? Nieuwsbericht

Frank van de Veerdonk - directeur: directie@ecsparrenbos.nl en (073) 85 111 15

Reisbureau van basisschool De Haren

Leerlingen van groep 8 vormen een tijdelijk reisbureau voor de leerkrachten van hun school. De leerlingen inventariseren - via interviews - de wensen van de leerkrachten en geven heb een individueel reisadvies op maat. Op deze manier oefenen de leerlingen allerlei (21e eeuwse) vaardigheden, zoals onderzoeken, interviewen, topografie, samenwerken, probleem oplossen en presenteren. Ter voorbereiding krijgen ze een gastles van een echte reisadviseur. 

Meer informatie? Filmpje

Juf Ivvy - leerkracht groep 8: info@kcdeharen.nl en (073) 64 46 560

TechTown Boekel

Techniek is overal om ons heen. Je kunt het zo gek niet bedenken of er komt techniek aan te pas. Een ontwikkeling die alleen maar sterker wordt in de toekomst. Techniek is zó breed dat iedereen er zijn ei in kwijt kan. Jongens en meiden, op alle niveaus en met allerlei kwaliteiten. In Boekel organiseren de technische bedrijven, onder aanvoering van Van Doren Engineers, jaarlijks 'Techtown Boekel', ergens in het voorjaar.

Meer informatiewebsite

Projecten Praktijkonderwijs en VSO-bedrijfsleven

Netwerk Praktijkonderwijs Noordoost-Brabant (NPO): werkplekleren

Het NPO is een samenwerkingsverband van vijf Noordoost-Brabantse scholen voor praktijkonderwijs: Het Hooghuis Oss, Baanderheren College Boxtel, Elde College Schijndel, Fioretti College Veghel en De Rijzert ’s-Hertogenbosch. Deze scholen zijn aan de slag met 'werkplekleren': leerlingen van 12 t/m 14 jaar gaan in groepjes bij bedrijven of organisaties aan de slag, gemiddeld 2 uur per week, onder begeleiding van de leerkrachten. Onder andere bij natuurspeeltuin Megen en Schaijk (Hooghuis Oss), Albert Hein en Verzorgingshuis ‘De Taling’ (De Rijzert Den Bosch), Distributiecentrum SLIGRO en Verzorgingshuis ‘Joachim en Anna’ (Fioretti Veghel), BERCO en Promovera (Elde College Schijndel). De bedoeling is dat leerlingen ervaren hoe het er in bedrijven aan toe gaat en dat ze voorbereid worden op hun stage (circa 100 dagen per jaar) als ze 15 jaar of ouder zijn. 

Meer informatie? NIeuwsbericht

Harrie van den Brand – adviseur van het Netwerk Praktijkonderwijs (NPO)hvandenbrand@praktijkonderwijs.nl en (06) 515 00 291

Projecten VMBO (basis/kader)-bedrijfsleven

Stagebureau Match2gether

Match2Gether is het gezamenlijke stagebureau van het Fioretti College, Udens College en Elde College. Het bureau coördineert alle (beroepsoriënterende) stages voor vmbo (b/k/t) en praktijkonderwijs in de Regio Veghel, Uden en Schijndel. Op de website van Match2Gether kunnen de stagebieders en de leerlingen elkaar vinden. Stagebieders gebruiken de gekoppelde applicatie om interessante stageplekken aan te bieden. Leerlingen zoeken via de applicatie stageplekken die bij hen passen. De applicatie is tegelijkertijd ook een registratie- en volgsysteem. De stagebegeleiders van de scholen kunnen zien waar de leerlingen hun beroepsoriënterende stage lopen. De leerling kan zijn stagecontract downloaden en zijn stagehistorie inzien. Aangemelde stagebieders kunnen de contactgegevens van hun stagiairs gemakkelijk vinden.

Meer info: website

Jeanne Dirks - stagematcher: info@match2together.nl en (0413) 217 770

Bossche vakschool met JINC sollicitatietraining

JINC heeft het doel om kinderen een duwtje in de rug te geven voor een goede start op de arbeidsmarkt. JINC werkt nauw samen met het onderwijs en het bedrijfsleven. Eén van de programma’s van JINC is hulp bij solliciteren voor basisschool- en vmbo-leerlingen,waarbij JINC samenwerkt met onder andere de Bossche Vakschool. Daar oefenen leerlingen van klas 4 tijdens de lessen Nederlands in het schrijven van een sollicitatiebrief en het maken van een CV. Van de docenten krijgen ze ook tips en trucs voor het voeren van een sollicitatiegesprek. Enkele dagen per jaar gaan alle examenkandidaten dan in de praktijk een echt sollicitatiegesprek voeren, met mensen uit het bedrijfsleven. De bedoeling is dat de leerlingen ervaren hoe het er “in het echt” aan toe gaat.

Meer info: Slideplayer en website

Dymph Vroegh - vestigingsdirecteur JINC Brabant: dvroegh@jinc.nl en (073) 760 18 61

VO-mbo met vijf bedrijven (binnen Toptechniek in Bedrijf)

De Bossche Vakschool, het Elde College en het KW1C werken samen met vijf bedrijven aan verbetering van de aansluiting en doorstroom binnen het techniekonderwijs. Het gaat om de bedrijven Heijmans, Brabant Water, Enexis, BAM en GOA Opleidingen. BAM en Heijmans trekken het project. De oriëntatie start al in het tweede leerjaar van het vmbo, met een praktijkopdracht en excursie, waarvan de opbrengsten door de leerlingen gepresenteerd worden aan hun ouders. Het project loopt door in leerjaar 3 en 4 van het vmbo, en kan leiden tot een verkorte route naar het mbo. Het project wordt uigevoerd in het kader van Toptechniek in Bedrijf. 

Meer info: website

Jan Jansen - projectleider Toptechniek in Bedrijf: ja.jansen@kw1c.nl en (06) 10 93 22 26

Projecten VMBO-t/HAVO/VWO-bedrijfsleven

Gymnasium Beekvliet met Royal Haskoning DHV en Waterschap de Dommel

Gymnasium Beekvliet organiseert elk jaar een projectweek voor leerlingen van klas 3, in het kader van Loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Het gymnasium werkt hierbij samen met Royal Haskoning DHV en Waterschap de Dommel. De bedoeling is dat leerlingen zich oriënteren op vakgebieden/vakken aan de hand van de praktijk, dat ze hun onderzoeksvaardigheden versterken, en dat ze leren samenwerken en presenteren. De leerlingen doen dit zowel op school en als in de praktijk (rondom de Essche Stroom). Leerlingen gaan in de rol van expert in kleine groepen aan de slag. Aan de hand van onderzoeksvragen komen zij in een projectgroep tot integrale oplossing(en) voor reële vraagstukken, die zij in een eindpresentatie voor het voetlicht brengen. De projectweek wordt elk jaar georganiseerd, in 2018 van 15 t/m 19 januari. 

Meer informatie? Nieuwsbericht

Mechelien Peters Rit - docent lichamelijke opvoeding en decaan klas 3 en 4: m.petersrit@gymnasiumbeekvliet.nl en (073) 55 122 13

Projecten MBO-bedrijfsleven

Techniekatelier

Het Techniekatelier is een interdisciplinaire onderwijsvorm binnen de BOL4-opleidingen van het Koning Willem 1 College, waarin het KW1C samen werkt met het bedrijfsleven. Studenten vanuit verschillende opleidingen gaan in 10 weken met een externe opdracht aan de slag. 

Meer informatie: filmpje en twitter

Tjerk Pennings: t.pennings@kw1c.nl en (06) 539 45 439

Projecten HBO-bedrijfsleven

AVANS Innovative Studio's

Met Avans Innovative Studio kiest de student voor een nieuw onderwijsconcept: ontwikkelen van tastbare producten. Studenten gaan met een concrete vraag vanuit maatschappelijke organisaties of bedrijven aan de slag: eerst bepalen ze de kern van de vraag en daarna de oplossingsrichting. De meerwaarde zit in de mix van studenten, de samenwerking met docenten en experts uit binnen- en buitenland en de snelheid waarmee vraagstukken opgelost worden. In blokken van 2 weken doorloopt men een aantal stappen en komt de student tot een concrete oplossing voor een bestaand probleem. Zonder lange theoretische aanloop. De student onderzoekt, reflecteert op tussenproducten en verbetert je design. Zo komt men tot outside-the-box-oplossingen. Iedere laatste studiodag presenteren de studenten het resultaat aan elkaar en aan betrokken externen. Daarna is er een publieke tentoonstelling.

Meer informatie: filmpje